هاست اشتراکی سنگاپور

هاست اشتراکی مناسب پروژه های نوپا، سایت های با بازدید کم و یا کسب و کارهای متوسط می باشد.

هاست اشتراکی سنگاپور ★
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 پایگاه داده
 • 1 FTP اکانت
 • 1 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★
 • 250 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 پایگاه داده
 • 2 FTP اکانت
 • 2 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 پایگاه داده
 • 3 FTP اکانت
 • 3 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★★
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 پایگاه داده
 • 4 FTP اکانت
 • 4 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★★★
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 پایگاه داده
 • 5 FTP اکانت
 • 5 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★★★★
 • 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 6 پایگاه داده
 • 6 FTP اکانت
 • 6 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★★★★★
 • 8 گیگابایت فضای میزبانی
 • 90 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 7 پایگاه داده
 • 7 FTP اکانت
 • 7 آدرس ایمیل
هاست اشتراکی سنگاپور ★★★★★★★★
 • 16 گیگابایت فضای میزبانی
 • 130 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 8 پایگاه داده
 • 8 FTP اکانت
 • 8 آدرس ایمیل

Powered by WHMCompleteSolution